Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Energeticka spolupráca USA a EÚ

Dátum: 1.12.2016
Čas: 11.00 hod.

Miesto: B1.08
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: doc. Ružeková
Hostia: študenti 1 a 2 r. II stupeň (Mrs. Linda Dohnan -Ministerstvo Energetiky USA)

Aktuálne výzvy energetickej politiky EÚ a USA

« späť