Poplatky spojené so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Informácie o poplatkoch spojených so štúdiom:

Informácie o poplatkoch spojených so štúdiom pre akademický rok 2017/2018 budú zverejnené koncom januára 2017.

 

Interná smernica a informácie o poplatkoch spojených so štúdiom v akademickom roku 2016/2017