AIESEC

Kontakt

Viac informácií:  http://tvojaskusenost.sk/

Čo aktuálne robíme?  Facebook fan page.

Chceš byť o krok bližšie k svojej vysnívanej kariére a nestačí ti to, čo ťa učia v škole?

Cieľom AIESEC je poskytnúť mladým ľuďom praktické skúsenosti a možnosti pre ich profesionálny a osobný rozvoj:

  • práca v tíme a rozvoj líderských schopností 

  • získavanie pracovných skúseností v oblasti ľudských zdrojov, projektového manažmentu, predaja, marketingu a financií
  • budovanie siete kontaktov na Slovensku a v zahraničí
  • priamy kontakt s firemným sektorom
  • aktívne vzdelávanie (tréningy, semináre, workshopy, národné a medzinárodné konferencie)
  • možnosť organizovať projekty, konferencie a iné udalosti 
  • odhalenie vlastného nadania a talentu

AIESEC je najväčšia medzinárodná organizácia riadená študentmi a čerstvými absolventmi. Poskytuje vzdelanie a praktické skúsenosti prostredníctvom zahraničných stáží, členstva, konferencií a projektov.

ZAHRANIČNÉ STÁŽE

Vycestovať na zahraničnú stáž môžu študenti denného i externého štúdia ako aj absolventi do dvoch rokov od ukončenia vysokej školy. AIESEC poskytuje dva druhy stáží vo viac ako 110 krajinách sveta. Na kultúrnych stážach môžu študenti ako dobrovoľníci rozvíjať danú komunitu vzdelávaním alebo prácou na rôznych neziskových projektoch. Na profesionálnych stážach pracujú v oblasti vzdelávania, marketingu, business administration, IT, financií a ďalších.
Konkrétne ponuky si môžte pozrieť na stránke : https://opportunities.aiesec.org/ .

ČLENSTVO

Členovia AIESEC získavajú pracovné skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov, predaja, financií, či marketingu. Taktiež môžu organizovať konferencie, neziskové projekty alebo už v mladom veku viesť vlastný tím. Členom sa môže stať študent denného aj externého štúdia a pracovať tak na svojom profesionálnom a osobnom rozvoji.

KONFERENCIE A PROJEKTY

AIESEC Slovensko organizuje najväčší veľtrh práce pre mladých Národné Dni Kariéry a konferencie ako Talents of Tomorrow a Youth to Business. Zúčastniť sa môžu študenti aj čerství absolventi.

AIESEC Bratislava organizuje konferenciu Develop IT zameranú na študentov inforačných technológií. Taktiež je možné zúčastniť sa letného projektu na rozvoj tzv. mäkkých zručností Me, myself and I, ktorý je vhodný pre vysokoškolákov a stredoškolákov.


Kristína Fischerová
Prezidentka
+421 948 099 621
fischerova.k@gmail.com

Veronika Machová
Profesionálne stáže pre študentov 
+421 949 719 207

ve.machova93@gmail.com

Barbora Civínová
Dobrovoľnícke stáže pre študentov
+421 948 035 116
barbora.civin@gmail.com

Lucia Palenčárová
Stáže pre organizácie
+421 948 036 734

lucia.palen@gmail.com

Dominika Pappová
Stáže pre firmy
+421 902 334 840

domi.pappova@gmail.com

Veronika Drábiková
Vzťahy s firmami 
+421 915 505 908
veronika.drabikova221@gmail.com

Andrej Csizmadia
Marketing
+421 904 013 153
andrewcsi03@gmail.com

Veronika Zajceva
Financie
+421 904 899 188
veronika.zajceva@gmail.com

Martina Vargová
Starostlivosť o členov
+421 915 468 084
martina152@gmail.com