Vysokoškolský športový klub Ekonóm

Kontakt

Dr. Lenka Podgórska – predseda

Mgr. Eva Matulníková - tajomníčka

Tel.: +421 903 449 895

Tel.: +421 905 726 865


vskekonom@euba.sk

VŠK Ekonóm svojím programom zabezpečuje členom klubu z radov študentov, absolventov a zamestnancov školy rekreačné pohybové a športové aktivity nad rámec povinnej a voliteľnej telesnej výchovy (zabezpečovanej CTVŠ) v priebehu semestra, skúškového obdobia a letných prázdnin v neobmedzenom rozsahu.

Športové aktivity VŠK EKONÓM sa uskutočňujú v neobmedzenom rozsahu v týchto aktivitách:

 • kondičná kulturistika,
 • aerobik,
 • plávanie,
 • relaxácia - relaxačný blok (bazén, vírivka, sauna, KK),
 • vodáctvo.

Rekreačné aktivity sa uskutočňujú v telovýchovných priestoroch:

 • ŠH (prístavba) Pionierska ulica - aerobik - končí 30.6.2017
 • FIT ŠTÝL Šustekova - aerobik, KK, 
 • Plaváreň pasienky - plávanie - končí 11.5.2017
 • Slávia Agrofert – bedminton - končí 5.5.2017
 • Plaváreň Petržalka - regenerácia (bazén, sauna, vírivka), - končí 12.5.2017
 • slovenské a české a slovinské rieky - splavy.

Univerzitné družstvá: v hádzanej, basketbale, volejbale a futbale sa každoročne zúčastňujú medzinárodných univerzitných športových podujatí v Istanbule, Paríži, Eidhovene, Miláne, Lipsku, Ríme.

 


       Freja

 

Od 1. apríla 2017 znížený členský príspevok na 20,00 Eur, (priniesť 2 ks foto)

Zápis: (od 13. 02. 2017) v novej budove D4.18.

 

Program športových aktivít LS 2016/2017

Najčastejšie otázky a odpovede

Zápis:

Pondelok 9.00 - 13.00
Utorok

12.30 - 13.00

Streda 11.00 - 13.00
Štvrtok 9.00 - 13.00