Športovci

Pre študentov, ktorí  aktívne športujú umožňuje CTVŠ oslobodenie od povinnej telesnej výchovy na základe potvrdenia športového klubu alebo zväzu. Táto výnimka sa udeľuje len športovcom hrajúcim I.ligu, II.ligu , reprezentantom a vrcholovým športovcom.

Po doručení potvrdenia na CTVŠ najneskôr do 10. októbra 2014 je potrebné do 7 dní od doručenia prísť pre stanovisko CTVŠ o udelenom oslobodení.