Rozvrh CTVŠ pre LS 2015/2016

ROZVRH HODÍN: letný semester 2015/2016

   
               
AEROBIK - telocvičňa HP:   BASKETBAL mix - telocvičňa ŠD Horský park:
Utorok: 17.00 - 18.15 Lörincziová   Pondelok: 11.00 - 12.30   Podgórska
Streda: 15.30 - 16.45 Voltnerová   Streda: 09.30 - 11.00   Orviský
        Štvrtok: 14.00 - 15.30   Podgórska
AEROBIK - Školička EU:          
Štvrtok: 13.30 - 14.45 Lörincziová   BASKETBAL - telocvičňa ŠD Horský park:
        Vysokoškolská liga MUŽI fakulty:  
STEPAEROBIK - Školička EU:   Pondelok: 18.30 - 20.00 NH, MV, HI Orviský
Pondelok: 13.30 - 14.45 Lörincziová   Utorok: 20.00 - 21.30 O, PM, AJ Škultéty
               
        Vysokoškolská liga ŽENY - všetky fakulty
BODYWORK - Školička EU:   Utorok: 18.30 - 20.00   Podgórska
Pondelok: 15.15 - 16.30 Lörincziová   VOLEJBAL mix - telocvičňa ŠD Horský park:
Streda: 13.30 - 14.45 Lörincziová   Pondelok: 12.30 - 14.00   Dubovský
        Utorok: 09.30 - 11.00   Gádošiová
          15.30 - 17.00   Orviský
        Streda: 11.00 - 12.30   Heriban
FITBALLAEROBIK - Školička EU: Štvrtok: 15.30 - 17.00   Podgórska
Pondelok: 09.15 - 10.30 Kalečíková   VOLEJBAL - telocvičňa ŠD Horský park:
Streda: 09.15 - 10.30 Kalečíková   Vysokoškolská liga MUŽI  
        Streda: 18.30 - 20.00 všetky fak. Podgórska
PILATES - Školička EU:       tréning  
Utorok: 09.15 - 10.30 Kalečíková   Štvrtok: 20.00 - 21.30 všetky fak. Kalečíková
Streda: 11.00 - 12.15 Kalečíková       zápasy  
Štvrtok: 11.00 - 12.15 Kalečíková   Vysokoškolská liga ŽENY:  
        Streda: 17.00 - 18.30 NHF, FPM Dubovský
POWERJOGA - Školička EU:       FAJ  
Pondelok: 11.00 - 12.15 Voltnerová   Štvrtok: 18.30 - 20.00 OF, FHI Matulníková
Utorok: 13.30 - 14.45 Voltnerová       FMV  
Štvrtok: 09.15 - 10.30 Voltnerová          
        STOLNÝ TENIS - telocvičňa ŠD Horský park:
        Pondelok: 09.30 - 11.00   Podgórska
CHEERLEADERS - Školička:   Štvrtok: 09.30 - 11.00   Gádošiová
Tanečná skupina, nácvik programov     11.00 - 12.30   Gádošiová
Streda: 15.15 - 16.45 Lörincziová          
        HÁDZANÁ VŠL - ŠH Pasienky, Trnavská ul.:
KONDIČNÝ BEH - Školička EU:   Štvrtok: 19.30 - 21.00   Hložek
(lesopark Petržalka, Školička EU)          
Pondelok: 13.30 - 14.45 Ráková   TENIS - hala STU Agrofert Petržalka:
        Pondelok: 09.30 - 10.30  začiatoč. Škultéty
KOLIESKOVÉ KORČULE:     10.30 - 11.30 začiatoč. Śkultéty
Školička - hrádza, alebo posilovňa:     11.30 - 12.30  pokročilí Škultéty
Pondelok: 11.00 - 12.30 Heriban   Streda: 09.30 - 10.30 začiatoč. Škultéty
          10.30 - 11.30 pokročilí Škultéty
          11.30 - 12.30 pokročilí Škultéty
BEDMINTON - STU Petržalka:          
Pondelok: 09.30 - 10.30 Orviský   FUTSAL - telocvičňa ŠD Horský park:
  10.30 - 11.30 Orviský   Vysokoškolská liga, všetky fakulty:  
  11.30 - 12.30 Orviský   Pondelok: 21.00 - 22.00   Janík
Utorok: 09.30 - 10.30 Podgórska          
  10.30 - 11.30 Podgórska   FUTBAL - ihrisko/telocvičňa ŠD Horský park:
  11.30 - 12.30 Podgórska          
Streda: 09.30 - 10.30 Hložek   Pondelok: 14.00 - 15.30   Hložek
  10.30 - 11.30 Hložek   Utorok: 11.00 - 12.30   Janík
  11.30 - 12.30 Hložek     12.30 - 14.00   Janík
Štvrtok: 09.30 - 10.30 Ráková   Streda: 12.30 - 14.00   Heriban
  10.30 - 11.30 Ráková   Štvrtok: 12.30 - 14.00   Hložek
  11.30 - 12.30 Ráková          
               
FLORBAL - tel. Horský park:   HOKEJ - zimný štadión Petržalka:
Pondelok: 15.30 - 17.00 Dubovský   bloková výučba: je nutné zaslať svoju emailovú adresu : viktor.skultety@euba.sk
Utorok: 14.00 - 15.30 Orviský          
Streda: 14.00 - 15.30 Dubovský          
Štvrtok: 17.00 - 18.30 Heriban          
Piatok: 14.00 - 15.30 Partl          
FLORBAL - ŠH Mladosť:   PLÁVANIE - plaváreň Pasienky:
Vysokoškolská liga, všetky fakulty:   veľký bazén:    
Streda: 21.00 - 22.00 Hložek   Pondelok: 13.00 - 14.00   Gádošiová
        Utorok: 12.00 - 13.00   Heriban
          13.00 - 14.00   Heriban
KONDIČNÁ KULTURISTIKA:   Štvrtok: 09.00 - 10.00   Janík, Lörincziová
Posilňovňa - telocvičňa ŠD Horský park   10.00 - 11.00   Janík, Lörincziová
Pondelok: 12.30 - 14.00 po 1h 30min          
  14.00 - 15.30 do 18.30          
Utorok: 11.00 - 12.30 po 1h 30min          
  12.30 - 14.00 do 18.30   PLÁVANIE - plaváreň Pasienky, malý bazén:
Streda: 11.00 - 12.30 po 1h 30min   Vysokoškolská liga muži + ženy, všetky fakulty
  12.30 - 14.00 do 18.30   Pondelok: 20.00 - 21.00   Ráková
Štvrtok: 11.00 - 12.30 po 1h 30min          
  12.30 - 14.00 do 18.30          
KONDIČNÁ KULTURISTIKA:   ZÁPIS NA TV: 11. - 18.02.2016
Posilňovňa - Školička EU   CEZ INTERNET: AIS  
Pondelok: 07.30 - 09.00 podľa rozvrhu        
  09.15 - 10.45 do 18.30   VÝUČBA TV:  22.2.2016  
Utorok: 07.30 - 09.00 podľa rozvrhu        
  11.00 - 12.30 do 18.30   OSTATNÉ INFO: www.euba.sk/ctvs
Streda: 07.30 - 09.00 podľa rozvrhu        
  09.15 - 10.45 do 16.45          
Štvrtok: 07.30 - 09.00 podľa rozvrhu        
  09.15 - 10.45 do 18.30