Mimosemestrálne kurzy – letné telovýchovné sústredenia

KALENDÁR SPLAVOV NA VODÁCKU SEZÓNU LETO 2016


Centrum telesnej výchovy a športu organizuje pre študentov nasledujúce splavy, v rámci ktorých ponúka možnosť splnenia podmienok udelenia zápočtu z telesnej výchovy:

TERMÍN

POČET DNÍ

 

LOKALITA (RIEKA)

 

15.05. - 19.05.2016

5 (NE – ŠT)

Vltava (ČR)

19.06. - 23.06.2016

5 (NE - ŠT)

Vltava (ČR)

06.06. - 08.06.2016

3 (PO – ST)

Malý Dunaj (SR)

05.09. - 07.09.2016

3 (PO – ST)

Malý Dunaj (SR)

26.06. - 29.06.2016

4 (NE – ST)

Soča (Slovinsko)

28.08. - 31.08.2016

4 (NE – ST)

Soča (Slovinsko)

 

Absolvovaním kurzu je možné si v danom semestri nahradiť výuku, okrem splavu Malého Dunaja, kde je možné si nahradiť 50% výuky telesnej výchovy v letnom semestri.

Vysokoškolský klub Ekonóm organizuje pre študentov, zamestnancov Ekonomickej univerzity a ich priateľov počas letnej sezóny 2016 nasledujúce možnosti jednodňových splavov na riekach Malý Dunaj a Mošonský Dunaj:

 

TERMÍNY:

MALÝ DUNAJ:             01.05.   29.05.   15.09. 2016

MOŠONSKÝ DUNAJ:   08.05.   12.06.   01.09. 2016INFORMÁCIE:

Splav rieky Malý Dunaj 

Rafting a kaňoning – Soča, Slovinsko

Splav rieky Vltava – južné Čechy

Minimálny počet osôb na akciu je 8.

Pre členov VŠK Ekonóm ponúkame zľavy za prenájom lodí.
Pre účastníkov, ktorí si zabezpečia vlastnú dopravu, bude cena splavu znížená o túto čiastku.

Bližšie informácie a cenník sú k dispozícii aj na internetovej stránke www.euba.sk. Pokiaľ v cenníku nie je uvedené poistenie, účastník sa poisťuje sám.

Cenník splavov   

V prípade záujmu a dostatočnom počte záujemcov Vám VŠK zorganizuje splavy aj v iných termínoch, prázdninových mesiacoch júl, august.
Rieky Vltava, Malý Dunaj a Mošonský Dunaj sú vhodné pre začínajúcich vodákov. Rieka Soča je vhodná pre vyznávačov adrenalínu (rafting, kaňoning).

Splavy organizované VŠK Ekonóm sa realizujú s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Prihlasovanie na jednotlivé splavy je možné počas konzultačných hodín (D4.38), prípadne na telefónnom čísle:  0905 398 800 ( Mgr. Saša Orviský ).

1 dňové splavy najneskôr tri dni pred termínom
3 – 6 dňové splavy najneskôr tri týždne pred termínom