Voľné miesta na hodinách TV

Voľné miesta na hodinách  TV/letný semester  
  Čas:   Vyučujúci:
       
BASKETBAL - telocvičňa ŠD Horský park:  
 Vysokoškolská liga MUŽI:      
Štvrtok:    FHI, FAJ 17.00 - 18.30   Heriban
Vysokoškolská liga ŽENY:      
Utorok:     všetky fakulty 18.30 - 20.00   Podgórska
       
VOLEJBAL - telocvičňa ŠD Horský park:  
Pondelok: 12.30 - 14.00   Dubovský
Utorok: 09.30 - 11.00   Gádošiová
Štvrtok: 15.30 - 17.00   Podgórska
       
VOLEJBAL - telocvičňa ŠD Horský park:  
Vysokoškolská liga MUŽI:      
Streda: NHF, FPM, FAJ 18.30 - 20.00    Hančík
Štvrtok: OF, FHI, FMV 20.00 - 21.30   Kalečíková
Vyskoškolská liga ŽENY:      
Streda: NHF,FPM, FAJ 17.00 - 18.30   Dubovský
Štvrtok: OF, FHI, FMV 18.30 - 20.00   Matulníková
       
STOLNÝ TENIS - telocvičňa ŠD Horský park:  
Pondelok: 09.30 - 11.00   Podgórska
Štvrtok: 09.30 - 11.00   Gádošiová
  11.00 - 12.30   Gádošiová
       
FUTSAL - ŠH Elán:      
Vysokoškolská liga, všetky fakulty    
Pondelok: 20.00 - 21.30   Janík
       
FUTBAL - ihrisko/telocvičňa ŠD Horský park:  
Pondelok: 14.00 - 15.30   Hložek
Utorok:               ŽENY 11.00 - 12.30   Janík
  12.30 - 14.00   Janík
Streda: 12.30 - 14.00   Heriban
  14.00 - 15.30   Dubovský
Štvrtok: 12.30 - 14.00   Hložek
       
HÁDZANÁ - ŠH Mladosť, Rožňavská ul.:  
Utorok: 13.00 - 14.00   Hložek
       
FLORBAL - telocvičňa ŠD Horský park:  
Utorok: 14.00 - 15.30   Orviský
       
KONDIČNÁ KULTURISTIKA - posilovňa ŠD Horský park:
Pondelok: 12.30 - 14.00   Hložek
  14.00 - 15.30   Dubovský
  15.30 - 17.00   Partl
  17.00 - 18.30   Dubovský
       
Utorok: 11.00 - 12.30   Gádošiová
  12.30 - 14.00   Gádošiová
  14.00 - 15.30   Janík
       
Streda: 11.00 - 12.30   Orviský
  12.30 - 14.00   Orviský
  14.00 - 15.30   Heriban
  15.30 - 17.00   Dubovský
       
Štvrtok: 11.00 - 12.30   Hložek
  12.30 - 14.00   Gádošiová
  14.00 - 15.30   Hložek
  15.30 - 17.00   Heriban
  17.00 - 18.30   Matulníková
       
KONDIČNÁ KULTURISTIKA - Školička:  
Pondelok: 15.15 - 16.45   Gádošiová
       
Streda: 07.30 - 09.00   Janík
       
Štvrtok: 15.15 - 16.45   Škultéty
  17.00 - 18.30   Škultéty
       
PLÁVANIE - plaváreň Pasienky, veľký bazén:  
Utorok: 12.00 - 13.00   Heriban
  13.00 - 14.00   Heriban
Štvrtok: 09.00 - 10.00   Janík
      Lörincziová
  10.00 - 11.00   Janík
      Lörincziová