Milé študentky a milí študenti, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre Vás otvára predmet Corporate Responsibility in the Practice, ktorý je realizovaný v spolupráci s Business Leader Forum:

Content Original Link:

https://of.euba.sk/oznamy-fakulty/388-otvorenie-kurzu-corporate-responsibility-in-the-practice