Univerzita tretieho veku


„...ako vyhrať tretiu tretinu...„

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave po prvýkrát otvorila svoje brány záujemcom o vzdelávaciu aktivitu Univerzitu tretieho veku v akademickom roku 2013/2014.

Cieľom bol záujem rozšíriť možnosti doplnkového záujmového vzdelávania pre seniorov a nadviazanie na aktivity s vyhláseným rokom 2012 ako „Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“.

Univerzita tretieho veku je ako stvorená pre aktívnych ľudí, ktorí majú záujem rozširovať si vedomosti a obzory, napriek ich narastajúcemu veku. 

  

Študijné odbory UTV

  • Marketing, finančná a spotrebiteľská gramotnosť

Cítite sa dostatočne “gramotný” v dnešnej spleti legislatívy a pod neustálym tlakom reklamy…?  Poznáte svoje základné spotrebiteľské práva a povinnosti pri využívaní služieb, pri nákupe a reklamácii tovarov a služieb ?

Radi Vám pomôžeme zorientovať sa v oblasti financií, spotrebiteľských práv a povinností a získať tým sebadôveru pri rozhodovaní. Náš program Vám prostredníctvom skúsených odborníkov z teórie a praxe k tomu poskytne dôležité teoretické poznatky, aktuálne informácie a mnohé praktické návody.

  • Medzinárodný cestovný ruch a klient

Radi poznávate nové miesta a nových ľudí? Je pre Vás cestovanie koníčkom a záľubou? Toto je štúdium pre Vás šité na mieru. Cieľom je poskytnúť poznatky a vytvoriť prostredie pre kreatívne myslenie z aspektu ponuky a dopytu na medzinárodnom trhu cestovného ruchu. Obsah štúdia je orientovaný na charakteristiku a nové trendy v medzinárodnom cestovnom ruchu a vytvoriť tak poznatkovú základňu pre ekonomické súvislosti.

Poznámka:

Cena za štúdium nie je určená na komerčnej báze. Celé štúdium je finančne podporované Ekonomickou univerzitou v Bratislave v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti.


Kontakty:

Mgr. Jarolím Hraško 

tel.: 02/6729 5165

e-mail: utv.bbs@euba.sk

 

Zásady a pravidlá štúdia TU 

Organizačné a študijné pokyny 2016/2017  TU

Prihláška na štúdium  TU