Referencie

"MBA štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave predstavuje dostupnú príležitosť pre manažérov zvýšiť si svoju kvalifikáciu a rozšíriť svoj obzor."

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

"Znalosti a skúsenosti nadobudnuté pri MBA štúdiu vám umožnia vyniknúť v práci a urýchlia váš kariérny rast."

Dr. David Decker

prezident Franklin University

"Absolvovaním tohto MBA som získala nový spôsob prístupu k riešeniu problémov a naučila som sa efektívne využívať nové výzvy."

Andrea Watson

absolventka MBA na Franklin University v roku 2009

"Toto štúdium mi poskytuje veľa flexibility pri štúdiu a pevné základy, ktoré následne využijem v práci."

Rafal Braznewski

študent MBA na Franklin University