Stáže

Stážuj v SARIO, využi príležitosť!

Aj v roku 2017 agentúra SARIO ponúka študentom popri štúdiu skvelú možnosť zapojiť sa do projektov spoločnosti , participovať na tvorbe nových projektov, naučiť sa samostatnosti, využiť komunikáciu v cudzích jazykoch.

Stáž poskytuje cenné praktické skúsenosti, ktoré pomôžu pri voľbe a hľadaní zamestnania po ukončení štúdia. Viac aj o zameraní stáže nájdete na stránke SARIO http://www.sario.sk/sk/novinky/stazuj-v-sario-2