Analytik/Analytička Hodnoty za peniaze

Názov spoločnosti
Company
Útvar hodnoty za peniaze, Ministerstvo financií SR
Miesto výkonu práce
Place of work
Bratislava
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
Job description, information about the position
Náplň práce bude tvoriť analýza vládnych politík z pohľadu investícií, prevádzky, výdavkových programov a regulácie, a to pomocou analýzy nákladov a prínosov, či výsledkových analýz. Medzi ďalšie pracovné úlohy bude patriť navrhovanie optimalizácie verejných výdavkov a návrhy na zlepšenie samotných návrhov rozpočtov. Konečný cieľ práce analytika/analytičky je vyššia kvalita verejných politík a tvorba rozhodnutí na základe faktov a dát.
Hrubá mzda
Salary gross
dohodou
Termín nástupu
Date of start
dohodou
Druh pracovného pomeru
Contract type
Plný úväzok
Iné výhody
Other benefits
- Spolupráca so zahraničnými inštitúciami (OECD, MMF, EK), - Kontinuálne vzdelávanie, vrátane poskytnutia tréningu na zahraničných univerzitách.
Požadované vzdelanie,
znalosti a ďalšie požiadavky
Required education, skills and additional requirements
• Absolvent/Absolventka ekonomického zamerania/matematiky, • Zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh, • Záujem o verejné politiky a prácu s dátami, • Znalosť programov STATA, MATLAB, R alebo E-views výhodou, • Schopnosť sa rýchlo orientovať v novej problematike.
Informácie o výberovom
konaní
Information about the slection process
Na základe životopisu a motivačného listu budú uchádzači pozvaní na testy. Testovanie prebieha v priestoroch MF SR a zahŕňa analytické myslenie, základy ekonometrie a ekonómie a drafting. Po úspešnom zvládnutí testov nasleduje osobný pohovor na úrovni vedúcich analytických tímov. Posledné, tretie kolo pohovorov je s riaditeľom ÚHP.
Stručná charakteristika
spoločnosti
Short description of the company
Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) vykonáva samotné hodnotenie verejných výdavkov, je gestorom metodiky revízie výdavkov, zabezpečuje štandardizáciu výstupov hodnotenia efektívnosti verejných výdavkov naprieč ministerstvami. Svoje úlohy plní v úzkej spolupráci s Inštitútom finančnej politiky, Sekciou rozpočtovej politiky MF SR a inými analytickými jednotkami štátnej správy. ÚHP je organizačná jednotka Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Kontakt
Contact
hr.uhp@mfsr.sk