Oznamy pre študentov

Prihlás sa na celouniverzitný výberový predmet Zodpovedné podnikanie v praxi (v AJ) v letnom semestri 2016/2017.

Predmet Corporate Responsibility (CR) in the Practice. Fakulta podnikového manažmentu ponúka pre všetkých študentov v LS 2016/2017 celouniverzitný akreditovaný predmet Corporate Responsibility (CR) in the Practice. Zápis na predmet: cez AIS.

Prihlás sa na Erasmus+ študijný pobyt

Prihlás sa na Erasmus+ študijný pobyt