05.10.2016

Aktualizácia rozvrhu denného a externého štúdia na ZS 2016/2017

Rozvrh na zimný semester akademického roka 2016/2017 pre denné a externé štúdium bol aktualizovaný. Je k dispozícii na stránke: http://euba.sk/studenti/rozvrh-vyucby.

« späť