Letné a zimné školy v zahraničí


Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) poskytuje študentom pestrú paletu aktivít aj nad rámec štúdia vymedzeného v študijných plánoch. Spomedzi rôznych extrakurikulárnych aktivít sú pre študentov osobitne prínosné medzinárodne letné a zimné školy a intenzívne kurzy. EU v Bratislave vysiela študentov do zahraničia na letné školy  a zároveň organizuje medzinárodné letné školy na Slovensku.  

Summer University Warsaw

Hague Summer School

Corvinus Summer School 2017

Bar-Ilan University, Israel: International Summer Program 2017: Identity-Based Conflict Resolution 

Summer School Toronto Business Academy

Hochschule Osnabrück

International Summer programme at Rennes School of Business

AACSB-accredited ZSEM in the heart of Croatia

International Summer School 2017 - EM Strasbourg Business School

ISM Summer University in the Baltics 2017: registration open

Ljubljana Summer School

Summer Univerzity Namibia 2017

Jönköping University

Swiss International Business Summer School in Basel

Scholarships for Summer/Winter Programs in New York

Shanghai Summer Program

International Summer School in Lyon

International Summer School in Strasbourg

The ISG International Business School: Luxury Summer Programme

ESCP European Summer Programmes

Summer Courses at The University of Azores

18th Summer Course “European System of Human Rights Protection”

Transylvania International Business Summer School