Erasmus plus - praktické stáže pre absolventov

"PRACOVNÉ STÁŽE ERASMUS+ PRE ABSOLVENTOV

 

"Absolventská stáž je skvelou príležitosťou, ako nadobudnúť praktické skúsenosti. Program Erasmus+ tak ponúka okrem možnosti štúdia na zahraničnej univerzite aj možnosť pracovnej stáže v zahraničí. Je to obdobie odbornej prípravy s finančnou podporou z EÚ, ktoré absolvent absolvuje v organizácií v zahraničnej krajine zapojenej do programu Erasmus+. Cieľom pracovnej stáže je podporiť osobný a profesionálny rozvoj absolventov, ich schopnosť zamestnať a uplatniť sa na európskom trhu práce, ako aj spoznanie hospodárskych, kultúrnych a sociálnych aspektov fungovania ich hostiteľských zahraničných krajín.

Pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave zabezpečuje absolventské pracovné stáže partnerská organizácia WorkSpace Europe, ktorá stáže administruje, financuje a monitoruje.  Služby WorkSpace Europe sú bezplatné.

Ak máte záujem prihlásiť sa na absolventskú stáž a momentálne ste študentom končiaceho ročníka prvého, druhého alebo tretieho stupňa, vyplňte online prihlášku najneskôr do 28/02/2017.

Na webe WorkSpace Europe sú dispozícií 2 typy prihlášok:

Typ 1 vyplníte ak: máte prijímajúcu organizáciu a žiadate len o finančný príspevok,

Typ 2 vyplníte ak: žiadate WorkSpace Europe o podporu při hľadaní prijímajúcej organizácie

 

Nezabudnite, že deadline na vyplnenie prihlášky je 28. február 2017.

Po tomto termíne zašle WorkSpace Europe kompletný zoznam prihlásených na Oddelenie medzinárodných mobilít. OMV spätne zašle zoznam nominovaných uchádzačov ako aj náhradníkov, s ktorými bude WorkSpace Europe ďalej pracovať.

 

Kompletné informácie, podmienky prihlásenia, prihlášky...nájdete na stránke WorkSpace Europe, alebo v priloženom materiáli. Tím WorkSpace Europe môžete kontaktovať mailom alebo telefonicky."