Predám English for Business Studies Workbook

5,00 EUR Predám, 26.9.2012

Predám English for Business Studies Workbook vydavateľstvo Ekonóm, 2005

Predám francúzštinu Affaires a suivre

20,00 EUR Predám, 26.9.2012

Predám francúzštinu Affaires a suivre aj s poznámkami (preložené prvé 4 lekcie).

knihy FHI

v texte Predám, 26.9.2012

Pinda Ľ: Deriváty cenných papierov, vybrané problémy, IURA 2001 - 4 € Boušková D: Bankové operácie, Ekonóm 2009 - 4,50 € Pacáková a kol.: Štatistika pre ekonómov, IURA 2003 - 7 € Pacáková a kol.: ...

KNIHY NA PREDAJ

dohodou Predám, 26.9.2012

3. ročník FPM NÁKLADOVÝ CONTROLLING – príklady a prípadové štúdie / Foltínová / 2009 - 3€ Teória a prax podnikového plánovania v podmienkach globalizácie / Grznár, Szabo, Janík / prefotená - 2€ ...

Predám knihy (najmä pre FPM)

v texte Predám, 26.9.2012

Predám (najmä pre FPM): 1. ROČNÍK ZS  Szabo, M., Janošíková, A. - Právo pre ekonómov. 2005, Iura Edition. 1€ 2. ROČNÍK ZS  Dupaľ, A., Leščišin M., Stern J. - Manažment výroby. 2008, Sprint ...

Kúpim:Šlosarová a kol.2011-Účtovníctvo a aj praktikum( 2011)

- Kúpim, 26.9.2012

Kúpim:Šlosarová a kol.2011-Účtovníctvo a aj praktikum( 2011)

KNIHY PRE NHF

X Predám, 26.9.2012

predam knihy: SOCIALNA POLITIKA - Stanek(2006) 5€ MENOVA POLITIKA - Kotlebova(2007) 7€ RIZIKA A MODELY VO FNANCIACH A V BANKOVNICTVE - 6€ DANOVNICTVO praktikum (2009) - 2€ BANKOVNICTVO 2009 - 6€

Predám Knihy 1.ročník

9 + 6 Eur Predám, 26.9.2012

PODNIK A PODNIKANIE - Anna Neumannova a Helena Majduchova, Sprin2 2009 + zbierka prikladov a prikladové študia k tomu ....... 9 Eur PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO - Anna Neumannova a Helena Majduchova, Iura edition 2008 ...... 6Eur

Kúpim

15,00 EUR Kúpim, 26.9.2012

Kúpim tieto knihy ... Verejné financie Sivák a spol., Verejné financie- praktikum, Učtovníctvo - praktikum - Šlosárová, Teória a prax hospodárskej politiky - Pavol Vincúr, Menová politika, stratégie, investície ... 2007 , ...

KUPIM

Predám, 26.9.2012

Kontrola a audit (2005) Zbierka riešených a neriešených problémvo z interného auditu Konsolidácia účtovnej závierky a jej analýza (2009, Hvoždárová)