knihy VŠ

Cena: v texte
Ponúkam na predaj knihy na VŠ vo výbornom 100 % po ukončení štúdia: ALEXY-Finančna a ekonomická analýza 2005 = za 3 eur BOLDWIN, WYPLOSZ - Ekonómie evropské integrace 2008 = za 3 €; BURINKAIOVÁ, JURKOVÁ - Ekonomické minimum 2001 = za 1 €; DANIEL - Správa a vymáhanie pohľadávok 2013 = za 4 €; DRBOHLAV - Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu 2006 = za 3 €; FOTR-ŠVECOVÁ-Manažérske rozhodování postupy, metody a nastroje 2010 = za 4 eur FREIBERG-Finančný controlling 1996 = za 2 eur GOGA-Okno do mikroekonómie 1994 = za 1 eur HAMUROVÁ - Ohodnotenie pohľadávok 2002 = za 1 €; HANDLÍŘ-Management učebnice pro sŠ a VOŠ = za 2 eur HARUMOVÁ - Dane v teórii a praxi 2002 = za 2 €; HINDS-HRONKOVÁ-NOVÁK-Analýza dát v manažérskom rozhodovaní 1999 = za 2 eur HRUBOŠOVÁ - Optimalizace pohledávek nejen pojišťoven 2009 = za 1 €; HVOŽDAROVÁ+ŠLOSAROVÁ+UŽIK-Rukäť účtovníctva podnikateľov 1999 = za 3 eur CHAJDIAK-Ciele a meranie ekonomiky firmy 2009 = za 2 eur CHAJDIAK-Ekonomická analýza stavu a vývoja firmy, 2004 = za 5 eur CHAJDIAK-Pomerové ukazovatele firmy 2010 = za 2 eur IVANIČKA - Globalistika 2006 = za 2 €; JANOK-Ukazovatele finančnej analýzy podniku, 2000 = za 2 eur JANOK-Základy finančnej analýzy firmy, 1997 = za 2 eur JANKOVSKÁ - Medzinárodní finance 2003 = za 3 €; JINDRICHOVSKÁ-Finanční management 2013 = za 4 eur JURÍKOVÁ-Účtovná závierka 2002 = za 2 eur KADLEČIK, MARKOVIČ - Hodnotenie kreditného rizika odberateľa 2015 = za 2 €; KAREŠ - Audítorstvo 2004 = za 2 €; KAREŠ-Audítorstvo 2001 = za 2 eur KAVAN-Marketing je naslouchání trhu = za 1 eur KESLINGEROVÁ-Manažérské finance 2007 = za 5 eur KOLAR-Ekonomie 1997 = za 2 eur KOTULIĆ-KIRÁLY-RAJČIAKOVÁ-Finančná analýza firmy + CD = za 4 eur KOVAČIK, SCHOLTZOVÁ - Zbierka príkladov z matematiky pre ZŠ a 8r.gymnázia 2002 = za 3 €; KRÁLIK - Nastin prednášok z podnik.počtovníctva Účtovníctvo I. 2003 = za 2 €; KRALOVIČ+VLACHYNSKÝ-Finančný manažment 2002 = za 5 eur KUBIČKOVÁ-JINDRICHOVSKÁ-Finančná analýza a hodnotenie výkonnosti firmy. 2015 = za 5 eur KUPKOVIČ-Náklady podniku komplexný pohľad na náklady 1999 = za 2 eur LUBY - Dejiny súkromného práva na Slovensku 2002 = za 2 €; LUBY - Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojovanie 2002 = za 2 €; MARKOVIČ-Manažment finančných rizík odniku+CD, 2007 = za 4 eur MATEJKA-MATEJKA-Management by ROI nový universálné řídicí přístup, metody = za 1 eur MAŤOVČÍKOVÁ-JENČOVÁ-Financovanie organizácii-skriptá VŠM 2012 = za 3 eur Pošlem aj na dobierku cena + poštovné. Odber v Bratislave osobne. mobil: 0904 701 320
Dátum:18.4.2017
Typ inzerátu:Predám
Kontakt:0904 701 320
Pridal:Hela Pandová