Pozvánka na Informačný deň 2017 na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v piatok 10. februára 2017 od 9:00 do 12:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave (platí pre bratislavské fakulty) a od 13:00 do 16:00 v priestoroch PHF v Košiciach.

viac »

Podujatia v období predsedníctva Slovenska v Rade EÚ na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Tzv. Bratislavská deklarácia na podporu začínajúcich výskumných pracovníkov symbolizuje prínos predsedníctva Slovenska v Rade EÚ (1.7.2016 – 31.12.2016), ktoré sa aktuálne zavŕšilo a počas trvania ktorého Ekonomická univerzita v Bratislave pripravila spektrum zaujímavých aktivít.

viac »

Winter session ESC Rennes na EU v Bratislave

V pondelok 9. januára 2017 otvoril Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave, tzv. Winter session, ktorú organizuje ESC RENNES, School of Business v spolupráci s FPM EU v Bratislave. Program je určený pre študentov II. stupňa, ktorí počas dvoch intenzívnych týždňov absolvujú výučbu zameranú na medzinárodný strategický manažment. Prednášajúcim z francúzskej strany je Marc Sinnassamy. EU v Bratislave je súčasťou tohto vzdelávacieho projektu už siedmy rok.

viac »

Študentská osobnosť 2015/2016

Študentská osobnosť Slovenska ak. r. 2015/2016 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí.

viac »

Prijatie vietnamskej veľvyslankyne

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Vietnamu na Slovensku, J.E. Ho Dac Minh Nguyet v sprievode 1. tajomníka veľvyslanectva pána Chu Tuan Viet, oboznámila 13. decembra 2016 v rámci záverečnej prednášky Diplomacie v praxi v zimnom semestri domácich a zahraničných študentov s politickou a ekonomickou situáciou Vietnamu, jeho zahraničnou politikou a so stavom dvojstranných bilaterálnych vzťahov.

viac »
archív všetkých udalostí »

Prihlás sa na celouniverzitný výberový predmet Zodpovedné podnikanie v praxi (v AJ) v letnom semestri 2016/2017.

Predmet Corporate Responsibility (CR) in the Practice. Fakulta podnikového manažmentu ponúka pre všetkých študentov v LS 2016/2017 celouniverzitný akreditovaný predmet Corporate Responsibility (CR) in the Practice. Zápis na predmet: cez AIS.

Prihlás sa na Erasmus+ študijný pobyt

Prihlás sa na Erasmus+ študijný pobyt

Predvianočné stretnutie Erasmus študentov

Predvianočné stretnutie Erasmus študentov

Informačné a diskusné podujatie v rámci programu Erasmus+

Informačné a diskusné podujatie v rámci programu Erasmus+

Stáž na oddelení pre medzinárodný obchod na veľvyslanectve Veľkej Británie

Veľvyslanectvo Veľkej Británie v Bratislave hľadá od januára stážistu na oddelenie medzinárodného obchodu. Oddelenie pre medzinárodný obchod je zodpovedné za podporu vývozu z Veľkej Británie na Slovensko, prilákanie investorov do Veľkej Británie, rovnako ako podporu ...

archív všetkých článkov »